Best Places to visit in Afghanistan

Kabul

Bamiyan

Herat

Panjshir Valley

Kandahar

Mazar-i-Sharif

Badakhshan

Khyber Pass

Band-e Amir National Park

Shahr-e-Zohak